XIX Forum Sprawozdawczo - Wyborcze JBR

XIX Forum Sprawozdawczo - Wyborcze JBR

04 maja 2010 r.

W dniach 27 – 28 kwietnia 2010 r. w Warszawskim Domu Technika - NOT odbyło się XIX Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Jednostek Badawczo-Rozwojowych. Charakter Forum był o tyle szczególny, że ze zmianą kadencji zbiega się wejście w życie pakietu sześciu ustaw reformujących naukę, a z tym związane przekształcenie jbr-ów w instytuty badawcze. W obradach uczestniczyło 114 elektorów reprezentujących ponad 100 instytutów. Podczas pierwszego dnia obrad udzielono absolutorium Radzie za minioną, 3-letnią kadencję, dokonano wyboru nowej Rady Głównej (31 osób) oraz Komisji Rewizyjnej (5 osób). Następnie zgromadzeni elektorzy w głosowaniu tajnym wybrali przewodniczącego Rady Głównej JBR - prof. Leszka Rafalskiego, dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana dr inż. Bożenna Pisarska, dyrektor Oddziału Chemii Nieorganicznej Instytutu Nawozów Sztucznych. Drugi dzień Forum swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Rządu, Sejmu, stowarzyszeń, związku zawodowego oraz świata nauki współpracujący z Radą Główną:

  • prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Grażyna Henclewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
  • Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - NOT,
  • Andrzej Smirnow - Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,
  • prof. Bogusław Smólski - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
  • prof. Józef Lubacz - Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
  • prof. Marek Bartosik – Wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce,
  • dr inż. Marek Cieśliński - z-ca Dyrektora ds. nauki w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • dr Janusz Sobieszczański - Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
  • Krzysztof Przybył - Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Skład Rady Głównej VII kadencji

L.p.Nazwisko i imię ElektoraNazwa JBR
1.ACHMATOWICZ Selim Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Warszawa
2.CHMIELEWSKI Andrzej Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Warszawa
3.CZAJKOWSKI Roman Instytut Maszyn Matematycznych
Warszawa
4.DASZKIEWICZ Marek Instytut Optyki Stosowanej
Warszawa
5.GÓRALCZYK Stefan Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Warszawa
6.GROMEK Józef Instytut Tele- i Radiotechniczny
Warszawa
7.GRYTA Marian Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA
Kędzierzyn-Koźle
8.GWOREK Barbara Instytut Ochrony Środowiska
Warszawa
9.KACZANOWSKI Stanisław Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Warszawa
10.KĄTCKI Jerzy Instytut Technologii Elektronowej
Warszwa
11.KORADECKA Danuta Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB
Warszawa
12.MAMENAS Jolanta Instytut Włókiennictwa
Łódź
13.MENES Józef Instytut Chemii Przemysłowej
Warszawa
14.MOŻEŃSKI Cezary Instytut Nawozów Sztucznych
Puławy
15.NAKONIECZNY Aleksander Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Warszawa
16.PADUCH Józef Instytut Metalurgii Żelaza
Gliwice
17.PAWŁOWSKI Tadeusz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Poznań
18.PILARCZYK Jan Instytut Spawalnictwa
Gliwice
19.RAFALSKI Leszek Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Warszawa
20.SOBCZAK Jerzy Instytut Odlewnictwa
Kraków
21.STRYKOWSKI Władysław Instytut Technologii Drewna
Poznań
22.SZCZEREK Marian Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
Radom
23.ŚCIĄŻKO Marek Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Zabrze
24.ŚMIESZEK Zbigniew Instytut Metali Nieżelaznych
Gliwice
25.TKACZYK Stanisław Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
Warszawa
26.TRACZYK Stanisław Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Warszawa
27.WACHOWICZ Jan Główny Instytut Górnictwa
Katowice
28.WILCZYŃSKI Wiesław Instytut Elektrotechniki
Warszawa
29.WIŚNIEWSKA-WEINERT Hanna Instytut Obróbki Plastycznej
Poznań
30.WIŚNIOWSKI Witold Instytut Lotnictwa
Warszawa
31.WYRZYKOWSKA Urszula Instytut Przemysłu Organicznego
Warszawa

Skład Komisji Rewizyjnej VII kadencji

L.p.Nazwisko i imię ElektoraNazwa JBR
1.PISARSKA Bożenna Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej
Gliwice
2.NIEMCZYK Aleksander Instytut Logistyki i Magazynowania
Poznań
3.OBUKOWICZ Janusz Instytut Farmaceutyczny
Warszawa
4.ZYBURA-SKRABALAK Maria Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Kraków
5.WOJTAS Piotr Intytut Technik Innowacyjnych EMAG
Katowice