Oferujemy: pomiary dawki pochłoniętej promieniowania fotonowego (gamma, X, promieniowania hamowania) oraz wysokoenergetycznego promieniowania elektronowego, napromienianie mało-gabarytowych próbek (promieniowanie gamma i elektronowe), badanie czułości dozymetrów. Powyższe usługi wykonujemy metodami opartymi na międzynarodowych normach ISO/ASTMLPDT gwarantuje spójność pomiarów dozymetrycznych z pierwotnym wzorcem dawki pochłoniętej brytyjskiego laboratorium metrologicznego National Physical Laboratory, Teddington